Élővilág védelme

Növényvilág

A repülőtéren a mai növényzetet másodlagosan kialakult gyepek, száraz homoki gyepek, telepített erdők, fasorok, löszgyepek és gyomos területekre jellemző flóra alkotja. A mindennapos üzemeltetés szempontjából fontos, hogy a repülőtéren jó minőségű, összefüggő gyeptakaró borítsa a talajt a futópályák és a gurulóutak mentén, mert a fedetlen felszínt a szél könnyen elhordhatja és a por a repülőgépek hajtóművébe kerülve károsodást okozhat.

A legutóbbi átfogó természetvédelmi felmérés megállapításai szerint a repülőtér 1515 hektáros területén 211 növényfaj él, melyek között megtalálható több védett faj is, úgy mint a tarka zsurló (Equisetum variegatum), a rákosi csenkesz (Festuca x wagneri) és a homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica). Kiemelhető további két pannóniai endemikus (benszülött) növényfaj is, a magyar szegfű (Dianthus pontederae) és a szürke gurgolya (Seseli osseum).

Állatvilág

A repülőtér hatalmas, elzárt területén a legtöbb zavaró emberi hatás is megszűnik, így lehetőség adódik egy gazdag állatvilág megtelepedésére. Az ízeltlábú, egyenesszárnyú élőlények közül leírt 28 fajból kiemelhető a fokozottan védett magyar tarsza (Isophya costata) és a védett sisakos sáska (Acrida ungarica), a barbár sáska (Calliptamus barbarus) és a tőrös szöcske (Gampsocleis glabra). Futóbogarak közül legjelentősebb a fokozottan védett magyar futrinka (Carabus scabriusculus). A vizsgált 65 lepkefajból a legjelentősebb a védett vörös csüngőlepke (Zygaena laeta).

Gerincesek közül nagy méretű gyíkállomány él a repülőtéren a táplálékul szolgáló rovarok nagy mennyiségének köszönhetően.

A repülőtér környékén több fontos és védett madárfaj találja meg életfeltételeit. Gyurgyalag (Merops apiaster), szalakóta (Coracias garrulus), kerecsensólyom (Falco cherrug). A repülőtér, mint Budapest körzetének legnagyobb összefüggő gyepterülete rendkívül nagy számban vonz ragadozó madarakat, mint például az egerészölyv (Buteo buteo), vörös vércse (Falco tinnunculus), barna rétihéja (Circus pygargus).

Kisemlősök közül a legnagyobb állománnyal az ürge (Spermophilus citellus)van jelen. Kisebb számban cickány és pocok is előfordul. Emellett előfordul mezei nyúl róka, sün és ritkán denevéreket is látni. Volt már arra is példa, hogy őzek merészkedtek be a repülőtér területére.

A gazdag kisemlős állomány vonzó a ragadozó madarak számára és emiatt esetenként előfordul a repülőgépek madárral való ütközése a repülőgép leszállása vagy felszállása közben. A repülőtértől távol, utazó magasságon ez már nem jelent veszélyt. A talajon mozgó állatok sincsenek biztonságban, mert esetenként a guruló repülőgép vagy a kiszolgáló gépjárművek kerekei alá kerülnek.

Madár- és vadvédekezés

A repülésbiztonság érdekében a Budapest Airport környezetvédelmi, repülésbiztonsági és forgalmi üzemeltetési szakemberei többek között folyamatos madár-, és vadvédekezési szolgálatot tartanak fent, melynek módszerei a Polgári Repülés Nemzetközi Szervezete (ICAO) által felkért, 100 független szakértőből álló, Nemzetközi Madárütközési Bizottság (IBSC) ajánlásai szerinti, 30 év globális tapasztalataira épülnek. A repülőtéren több mint tíz féle védekezési technológiát alkalmaznak. A vadvédekezés riasztó eszközei között megtalálhatóak a madarak vészjelzéseit imitáló hangsugárzók (vészhangok), telepített hangágyúk, riasztó alakok. Használatosak az élőhely manipuláció különböző módozatai is, pl. galambtüskék kihelyezése, a ragadozó madarak vadászatát segítő ˝beülő helyek˝ megszüntetése illetve, kevésbé frekventált részeken való kialakítása. Egyes esetekben lehetséges befogás és áttelepítés pl. vörös vércse és szarka, illetve zsákmányállatok, elsősorban az ürge esetében. A tavaszi és őszi időszakban solymászok is részt vesznek a madárriasztásban, akik legtöbbször a földet érési zóna közelében röptetnek és fegyelmezett ragadozómadaraikkal óvják az utasok biztonságát.Madárveszély elhárítva

Több forgatócsoportot megihletett már repülőtéri madárvédekezés varázsa, az egyik legrészletesebb riport itt tekinthető meg.

Kapcsolódó cikkek

Kitoloncolás a repülőtérről! (2015-04-14)

Budapest Airport: költöznek a ragadozó madárfiókák! (2014-05-30)

Repülőtér: nem ürgének való vidék (2013-07-19)

Hortobágyon landoltak a reptéri madarak (2012-07-09)