Zajvédelmi intézkedések

Címkék: környezetvédelem

Összeállítottunk egy átfogó kiadványt annak érdekében, hogy az érintett és érdeklődő lakossági csoportok megismerhessék a repülési zajkérdések valós hátterét, a légiközlekedéssel járó zajhatások kiváltó okait és a jogszabályi kereteket, hogy ezáltal tiszta képet kapjanak a fejlődési lehetőségekről.

A Budapest Airport vállalja, hogy az eddigiekhez hasonlóan a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy minimalizálja a kedvezőtlen hatásokat és a repülőtér üzemeltetéséből fakadó eredményeket megossza a környékbeli lakossággal. A repülőteret üzemeltető cég egyik legfontosabb célja továbbra is az, hogy megteremtse az egészséges egyensúlyt a repülőtér közelségéből származó előnyök és a működéséből adódó egyéb hatások között. Zajvédelmi tájékoztató.

Zajmonitor rendszer

A repülési zajterhelés nyomon követése érdekében 2004 májusában a Budapest Airport korszerű, Brüel & Kjær gyártmányú zajmonitor rendszer üzemeltetését kezdte meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében. A hat telepített állomás folyamatosan érzékeli, rögzíti a háttérzajt, valamint a légi járművek és egyéb zajforrások tényleges zajterhelését, ellenőrzi a vonatkozó jogszabályban előírt határértékeknek való megfelelést, illetve adatai révén segítséget nyújt a lakossági zajpanaszok kivizsgálásában is.

A Budapest Airport, a légiközlekedési hatóság által előírt módon, éves szinten értékeli a légi járművek által okozott zajhatásokat, és az eredményeket évente egyszer közzéteszi honlapján. Az éves jelentés az oldal alján, a Dokumentumok között található.

Ezen felül a Budapest Airport negyedévente információt szolgáltat a Közép Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség felé a megvalósult légijármű mozgások műveletszámáról, valamint a telepített zajmonitor állomások mérési adatairól.
Negyedéves zajvédelmi jelentés 2011
Negyedéves zajvédelmi jelentés 2012
Negyedéves zajvédelmi jelentés 2013
Negyedéves zajvédelmi jelentés 2014
Negyedéves zajvédelmi jelentés 2015


Zajgátló védőövezetek

A 176/1997. kormányrendelet rendelkezik a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének szabályairól. Ezek az övezetek földrajzi térképeken ábrázolt területek, amelyeken a repülésből eredő zajkibocsátások egy bizonyos időszak során mért egyenértéke (átlaga) eléri, vagy meghaladja a 27/2008 KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott, az adott települési kategóriára érvényes zajterhelési szinteket. A zajgátló védőövezetek a repülőgépek által keltett zajkibocsátások helyi közösségekre gyakorolt hatását mutatják, és a zajkérdéssel kapcsolatos intézkedések meghatározásának alapját képezik.

A Budapest Airport 2008 októberében nyújtotta be a repülőtér zajgátló védőövezeti kijelölésének alapját képező tervdokumentációt a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóságához.

Önkéntes zajszigetelési program

A Budapest Airport 2008-ban hirdette meg önkéntes zajszigetelési programját, amely még abban az évben meg is kezdődött a repülőtérrel szomszédos Üllőn. A program következő állomása a budapesti XVIII. kerület, azt követően pedig Vecsés volt, ahol a repülőteret üzemeletető cég összesen kb. 1000 ingatlan tulajdonosának ajánlotta fel a zajszigetelést és az érintettek csaknem fele élt is a lehetőséggel. A beruházást – amelynek összköltsége meghaladta a 120 millió forintot – a Budapest Airport saját forrásból, egyedül finanszírozta. A zajszigetelési program következő állomása 2011-ben a XVII. kerületet érintette.

A megbízott kivitelező a zajterhelésnek leginkább kitett lakások hálószoba-ablakain végzett zajszigetelést, valamint szellőztető berendezést helyezett el annak érdekében, hogy csukott ablakok mellett is lehetséges legyen a friss levegő beáramlása. A program a repülőtér közvetlen közelében élők lakóingatlanjaira vonatkozott. Az érintett terület pontos lehatárolását a repülőtér a vonatkozó zajvédelmi jogszabályok alapján végezte.

A program elindításával a Budapest Airport önkéntes vállalást teljesített, hiszen ezen intézkedéseket a jogszabályok csak a zajgátló védőövezetek kijelölését követően tennék kötelezővé. A kijelölési eljárás azonban nagyon bonyolult és elhúzódó folyamat, amelynek végét – az érintett lakossági csoportok iránti felelőssége miatt – a Budapest Airport nem kívánta megvárni.

Hajtóműpróbázó hely

A légi járművek karbantartását, javítását követően gyakran van szükség a hajtóműveik tesztelésére. A Liszt Ferenc Repülőtéren 2013 júliusa óta működik egy megfelelő zajvédelemmel ellátott hajtóműpróbázó hely, ahol ezek a tesztek korlátozás nélkül elvégezhetőek. A korszerű létesítmény a karbantartási igények mellett biztosítja a vonatkozó zajvédelmi határértékek betarthatóságát is, ezért komoly előrelépést jelent az úgynevezett földi zajok elleni küzdelemben.

A hajtóműtesztelő hely terveit engedélyezési eljárás keretében 2010 decemberében nyújtotta be a Budapest Airport a Pestszentlőrinc–Pestszentimre önkormányzat hivatalának, és 2011 februárjában kapta meg az elvi építési engedélyt, amely alapján megkezdte a létesítmény közbeszerzési eljárását. A megfelelő kivitelező kiválasztását követően és a jogerős építési engedély birtokában 2013 elején megkezdődhettek a építési munkálatok, amelyek 2013 nyarára be is fejeződtek.

Rákoshegy védelme

A vonatkozó jogszabályok szigorú, környezetvédelmi szempontú korlátozásokat írnak elő a rákoshegyi lakosság védelme érdekében a futópálya használat tekintetében. Célunk egyfelől az, hogy a jogszabályi előírásokon túl a lehető legkisebb mértékűre szorítsuk a Rákoshegyet érő zajterhelést, másfelől hogy csak indokolt esetben történjen légijármű mozgás e terület felett. Ezen túlmenően átlátható és hiteles tájékoztatást szeretnénk nyújtani az ott élő lakosok számára azáltal, hogy a Rákoshegyet érintő légijármű mozgások mértékéről és azok indokairól részletes információt teszünk közzé rendszeresen a honlapunkon. Ezek az adatok ide kattintva tekinthetők meg.

Dokumentumok