Zajvédelmi intézkedések

Címkék: környezetvédelem

Összeállítottunk egy átfogó kiadványt annak érdekében, hogy az érintett és érdeklődő lakossági csoportok megismerhessék a repülési zajkérdések valós hátterét, a légiközlekedéssel járó zajhatások kiváltó okait és a jogszabályi kereteket, hogy ezáltal tiszta képet kapjanak a fejlődési lehetőségekről.

A Budapest Airport vállalja, hogy az eddigiekhez hasonlóan a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy minimalizálja a kedvezőtlen hatásokat és a repülőtér üzemeltetéséből fakadó eredményeket megossza a környékbeli lakossággal. A repülőteret üzemeltető cég egyik legfontosabb célja továbbra is az, hogy megteremtse az egészséges egyensúlyt a repülőtér közelségéből származó előnyök és a működéséből adódó egyéb hatások között. Zajvédelmi tájékoztató.

Zajmonitor rendszer

A repülési zajterhelés nyomon követése érdekében 2004 májusában a Budapest Airport korszerű, Brüel & Kjær gyártmányú zajmonitor rendszer üzemeltetését kezdte meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében. A hat telepített állomás folyamatosan érzékeli, rögzíti a háttérzajt, valamint a légi járművek és egyéb zajforrások tényleges zajterhelését, ellenőrzi a vonatkozó jogszabályban előírt határértékeknek való megfelelést, illetve adatai révén segítséget nyújt a lakossági zajpanaszok kivizsgálásában is.

A Budapest Airport, a légiközlekedési hatóság által előírt módon, éves szinten értékeli a légi járművek által okozott zajhatásokat, és az eredményeket évente egyszer közzéteszi honlapján. Az éves jelentés az oldal alján, a Dokumentumok között található.

Ezen felül a Budapest Airport negyedévente információt szolgáltat a Közép Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség felé a megvalósult légijármű mozgások műveletszámáról, valamint a telepített zajmonitor állomások mérési adatairól.
Negyedéves zajvédelmi jelentés 2011
Negyedéves zajvédelmi jelentés 2012
Negyedéves zajvédelmi jelentés 2013
Negyedéves zajvédelmi jelentés 2014
Negyedéves zajvédelmi jelentés 2015
Negyedéves zajvédelmi jelentés 2016
Negyedéves zajvédelmi jelentés 2017


Zajgátló védőövezetek

A 176/1997. kormányrendelet rendelkezik a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének szabályairól. Ezek az övezetek földrajzi térképeken ábrázolt területek, amelyeken a repülésből eredő zajkibocsátások egy bizonyos időszak során mért egyenértéke (átlaga) eléri, vagy meghaladja a 27/2008 KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott, az adott települési kategóriára érvényes zajterhelési szinteket. A zajgátló védőövezetek a repülőgépek által keltett zajkibocsátások helyi közösségekre gyakorolt hatását mutatják, és a zajkérdéssel kapcsolatos intézkedések meghatározásának alapját képezik.

A Budapest Airport 2008 októberében nyújtotta be a repülőtér zajgátló védőövezeti kijelölésének alapját képező tervdokumentációt a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóságához.

Önkéntes zajszigetelési program

A Budapest Airport 2008-ban hirdette meg önkéntes zajszigetelési programját, amely még abban az évben meg is kezdődött a repülőtérrel szomszédos Üllőn. A program következő állomása a budapesti XVIII. kerület, azt követően pedig Vecsés volt, ahol a repülőteret üzemeletető cég összesen kb. 1000 ingatlan tulajdonosának ajánlotta fel a zajszigetelést és az érintettek csaknem fele élt is a lehetőséggel. A beruházást – amelynek összköltsége meghaladta a 120 millió forintot – a Budapest Airport saját forrásból, egyedül finanszírozta. A zajszigetelési program következő állomása 2011-ben a XVII. kerületet érintette.

A megbízott kivitelező a zajterhelésnek leginkább kitett lakások hálószoba-ablakain végzett zajszigetelést, valamint szellőztető berendezést helyezett el annak érdekében, hogy csukott ablakok mellett is lehetséges legyen a friss levegő beáramlása. A program a repülőtér közvetlen közelében élők lakóingatlanjaira vonatkozott. Az érintett terület pontos lehatárolását a repülőtér a vonatkozó zajvédelmi jogszabályok alapján végezte.

A program elindításával a Budapest Airport önkéntes vállalást teljesített, hiszen ezen intézkedéseket a jogszabályok csak a zajgátló védőövezetek kijelölését követően tennék kötelezővé. A kijelölési eljárás azonban nagyon bonyolult és elhúzódó folyamat, amelynek végét – az érintett lakossági csoportok iránti felelőssége miatt – a Budapest Airport nem kívánta megvárni.

Hajtóműpróbázó hely

A légi járművek karbantartását, javítását követően gyakran van szükség a hajtóműveik tesztelésére. A Liszt Ferenc Repülőtéren 2013 júliusa óta működik egy megfelelő zajvédelemmel ellátott hajtóműpróbázó hely, ahol ezek a tesztek korlátozás nélkül elvégezhetőek. A korszerű létesítmény a karbantartási igények mellett biztosítja a vonatkozó zajvédelmi határértékek betarthatóságát is, ezért komoly előrelépést jelent az úgynevezett földi zajok elleni küzdelemben.

A hajtóműtesztelő hely terveit engedélyezési eljárás keretében 2010 decemberében nyújtotta be a Budapest Airport a Pestszentlőrinc–Pestszentimre önkormányzat hivatalának, és 2011 februárjában kapta meg az elvi építési engedélyt, amely alapján megkezdte a létesítmény közbeszerzési eljárását. A megfelelő kivitelező kiválasztását követően és a jogerős építési engedély birtokában 2013 elején megkezdődhettek a építési munkálatok, amelyek 2013 nyarára be is fejeződtek.

Rákoshegy védelme

A vonatkozó jogszabályok szigorú, környezetvédelmi szempontú korlátozásokat írnak elő a rákoshegyi lakosság védelme érdekében a futópálya használat tekintetében. Célunk egyfelől az, hogy a jogszabályi előírásokon túl a lehető legkisebb mértékűre szorítsuk a Rákoshegyet érő zajterhelést, másfelől hogy csak indokolt esetben történjen légijármű mozgás e terület felett. Ezen túlmenően átlátható és hiteles tájékoztatást szeretnénk nyújtani az ott élő lakosok számára azáltal, hogy a Rákoshegyet érintő légijármű mozgások mértékéről részletes információt teszünk közzé rendszeresen a honlapunkon. Ezek az adatok innen tölthetők le:
Rákoshegyet érintő műveletek 2015-ben
Rákoshegyet érintő műveletek 2016-ban

Dokumentumok