Általános Szerződéses Feltételek


A BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR ONLINE PARKOLÓHELY-FOGLALÁSI RENDSZERÉNEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEI

1. A SZOLGÁLTATÓ ÉS A SZOLGÁLTATÁS

1.1 A jelen Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren (Repülőtér) található parkolóhelyeknek a www.bud.hu honlapon vagy annak aloldalain a parkolo.bud.hu oldalon, online foglalási rendszeren keresztül történő foglalását és az erre vonatkozó díjfizetés általános feltételeit szabályozza.

1.2 A szolgáltató a Budapest Airport Zrt., a Repülőtér üzemeltetője (székhely: H-1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér, cégjegyzékszám: 01-10-044665, egyedi adószám: 12724163-4-44; csoport adó azonosító.: 17781145-5-44).

1.3 A jelen ÁSZF keretében parkolásra rendelkezésre álló terület leírása a http://www.bud.hu/utazas/kozlekedes_es_parkolas/parkolas/parkolas-terminal-2.-10985.html honlapon található. A prémium parkoló parkolóhelyeit nem lehet interneten keresztül foglalni.

1.4 A jelen ÁSZF szerinti eljárásnak megfelelő foglalás megerősítésekor a foglalás vonatkozásában szerződés jön létre, és a szolgáltató kötelezettséget vállal az ügyfél részére az általa igényelt időpontban a Repülőtér területén parkolóhely biztosítására. A lefoglalt parkolóhelyek nem kijelölt parkolóhelyek.

1.5 A jelen ÁSZF 2013. április 1-től, határozatlan ideig hatályos. A szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítani. A jelen ÁSZF-nek az ügyfél által történő elfogadása a foglalás lebonyolításának előfeltétele.

1.6 A jelen ÁSZF a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § (a) bekezdése szerinti fogyasztókra vonatkozik.

1.7 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Repülőtérrend és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései, illetve az illetékes hatóságok előírásai az irányadók.

1.8 A különböző termékkategóriák és a vonatkozó listaárak a http://www.bud.hu/utazas/kozlekedes_es_parkolas/parkolas/parkolas-terminal-2.-10985.html honlapon megtalálhatók. Az online árak bármikor változhatnak; az adott árajánlatok kizárólag a foglalás időpontjában érvényesek.

1.9 A Repülőtér parkolóinak használatára a http://www.bud.hu/utazas/kozlekedes_es_parkolas/parkolas/parkolas-terminal-2.-10985.html honlapon megtalálható, külön általános szerződéses feltételek vonatkoznak.

1.10 Az ügyfélszolgálat elérhető e-mailen a puo@bud.hu címen.

2. FOGLALÁS

2.1 Parkolóhelyek online foglalása a www.bud.hu honlapon vagy annak aloldalain a parkolo.bud.hu oldalon lehetséges.

2.2 Egy foglalási munkafolyamat keretében egy parkolóhely foglalható. Parkolóhelyek a Repülőtér parkolóinak kapacitása függvényében foglalhatók.

2.3 A parkolóhely foglalása során az ügyfélnek meg kell adnia a parkolóba történő be- és kihajtás időpontját.

2.4 Parkolóhelyek foglalása a foglalásban megadott behajtási időpontot legalább 12 órával, de legfeljebb 12 hónappal megelőző időpontban lehetséges.

2.5 24 óránál rövidebb, illetve 60 napnál hosszabb időtartamra vonatkozóan foglalás nem bonyolítható.

2.6 A 2.4 és 2.5 pont szerinti foglalási időtartam kizárólag abban az esetben hosszabbítható meg, ha az igényelt hosszabbítási időszak egésze tekintetében parkolóhelyek állnak rendelkezésre.

2.7 A foglalás és a díjfizetés befejeztét nyomtatható, elektronikus, a foglalási számot és a díjfizetés megtörténtét rögzítő visszaigazolás erősíti meg. A foglalásról szóló visszaigazolás az ügyfél e-mail címére is megküldésre kerül PDF formátumban. A szolgáltató ezeket az információkat rendszerében tárolja, az ügyfeleknek azonban a PDF formátumban megküldött visszaigazolást ajánlatos kinyomtatniuk és megőrizniük. Amennyiben az ügyfél ezt bármikor igényli, a visszaigazolás egy példánya a Visszatérő ügyfél panelen a Foglalás módosítása menüpontban elérhető.

2.8 A foglalás kötelező érvényű; a visszaigazolás beérkeztét követően a felek között érvényes megállapodás jön létre.

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS

3.1 A Repülőtéren történő parkolás díjköteles; a parkolási díj kizárólag a foglalás időpontjában érvényes, és az ügyfél által kiválasztott jellemzőktől függ.

3.2 A parkolási díj a foglalás lebonyolításakor azonnal fizetendő.

3.3 A parkolási díj megfizetése a következő bankkártya típusokkal lehetséges: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro vagy American Express.

3.4 Bankkártyával történő fizetés esetén az ügyfeleknek a kártya típusát, a kártyatulajdonos nevét, a kártya számát, lejárata időpontját és a biztonsági kódot kell megadniuk.

3.5 A bankkártya-adatokat a szolgáltató a foglalás időpontjától a Repülőtéren történő parkolás végéig rendszerében tárolja. Ezt követően a bankkártya-adatok a szolgáltató rendszeréből törlésre kerülnek.

3.6 Az ügyfél az online foglalási munkafolyamat sikeres befejezését követően áfás számla igénylésére jogosult. Áfás számla igényléséhez az ügyfélnek a foglalás napján meg kell küldenie a szükséges adatokat (társaság neve, társaság adószáma, EU-s adószám (nem kötelező), irányítószám, település, cím) és a visszaigazolást e-mailen a vatprebooking@bud.hu címre. A szolgáltató kizárólag elektronikus áfás számlát állít ki, melyet az ügyfél e-mail címére küld meg.

3.7 Amennyiben a gépjármű a foglalás szerinti időtartam végét megelőzően hagyja el a parkolót, az ügyfél nem jogosult a kihasználatlan időszakra vonatkozóan a parkolási díj visszatérítését igényelni.

3.8 Amennyiben az ügyfél bármilyen okból kifolyólag nem hagyja el a parkolót a gépjárművével a foglalás szerinti időtartam végén vagy azt megelőzően, az adott parkolóra vonatkozó listaáraknak megfelelő parkolási díj kerül felszámításra a foglalás szerinti időtartam végétől kezdve a gépjármű távozásáig. Az ügyfél a foglalás szerinti időtartamot meghaladó parkolásból származó esetleges díjkülönbözetet a parkolóból történő kihajtáskor köteles megfizetni.

3.9 Amennyiben a foglalás szerinti időtartam során az ügyfél a parkolóban egyáltalán nem jelenik meg gépjárművével, nem jogosult a kihasználatlan időszakra vonatkozóan a parkolási díj visszatérítését igényelni. Az ügyfél foglalása automatikusan törlésre kerül, amennyiben a foglalásában megadott behajtási időpontot követő 24 órában gépjárművével a parkolóban nem jelenik meg.

4. A PARKOLÓHELY HASZNÁLATA

4.1 Az ügyfél a foglalása alapján gépjárművével legkorábban 4 órával a foglalásában megadott behajtási időpontot megelőzően hajthat be a parkolóba; az előre foglalt parkolóhely rendelkezésre állása legkorábban ezen időponttól biztosított számára.

4.2 A parkolóba történő behajtáskor a szolgáltató rendszere az ügyfél gépjárművének a foglalási folyamat során megadott rendszámát felismeri, és a parkolójegyet annak megfelelően bocsátja ki. Amennyiben az ügyfél gépjárművének rendszámát a rendszer bármilyen okból kifolyólag 10 másodpercen belül nem ismeri fel, a behajtás, illetve a jegykiadás az ügyfél részére a fenti 2.7 pont szerint megküldött visszaigazolásban található vonalkódnak a parkoló bejáratánál található automata általi leolvasása alapján lehetséges.

4.3 A parkolóhelynek az ügyfél által történő használata a gépjármű parkolóba történő behajtásának tényleges időpontjától az onnan történő kihajtásáig tart.

4.4 A parkolóba történő behajtáskor az ügyfél a parkoló bejáratánál található automata jegykérő gombját ne nyomja meg, mivel ebben az esetben a rendszer nem tudja előfoglalással rendelkező ügyfélként azonosítani, így ez esetben rá a közzétett listaárak vonatkoznak. Ebben az esetben az ügyfél nem jogosult díjvisszatérítést igényelni.

5. LEMONDÁS ÉS VÁLTOZTATÁSOK

5.1 Az ügyfél a foglalás során választott terméktől függően jogosult a foglalás lemondására, illetve megváltoztatására. Az egyes termékek lemondására, illetve megváltoztatására vonatkozó feltételek a foglalás során a „további információ” linkre kattintva tekinthetők meg, a vonatkozó díjakkal együtt. Általánosságban azonban a foglalásban megadott behajtási időpontot megelőző 12 órában lemondás, illetve változtatás nem lehetséges.

5.2 Foglalás lemondása, illetve megváltoztatása esetén az ügyfélnek a parkolo.bud.hu oldalon a Visszatérő ügyfél panelen meg kell adnia a felhasználónevét és a jelszavát. Amennyiben az ügyfél visszatérítésre jogosult, a megfelelő összeg a lemondás, illetve változtatás időpontjától számított 30 napon belül átutalásra kerül a foglaláshoz használt bankkártyához tartozó bankszámlára.

5.3 A rendszer a változtatásokat lemondásként kezeli; az eredeti foglalás törlésre kerül, és új foglalás jön létre.

6. PANASZKEZELÉS

A jelen ÁSZF szerinti szolgáltatással kapcsolatos panaszt a fenti 1.10 pontban meghatározott elérhetőségekre lehet megküldeni.

7. A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE

A szolgáltató felelőssége a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértése kapcsán a közvetlen károkra korlátozódik (a közvetett és a következményi károk, illetve az elmaradt haszon kapcsán a szolgáltató felelőssége kifejezetten ki van zárva), a vonatkozó magyar jogszabályoknak megfelelően.

8. VIS MAIOR

Amennyiben a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás szolgáltató általi teljesítését előre nem látható, neki fel nem róható körülmények késleltetik vagy teszik lehetetlenné, ideértve különösen, de nem kizárólag a háborút, terrorcselekményt (beleértve a terrorfenyegetést is), tűzvészt, sztrájkot, a Repülőtér egy részének vagy egészének bezárását és/vagy természeti csapást, a szolgáltató az ebből származó késedelem, illetve a szolgáltatás lehetetlenülése kapcsán a vonatkozó parkolási díj megtérítésén kívül semmilyen felelősséggel nem tartozik.

9. SZEMÉLYES ADATOK

9.1 Az ügyfelek személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatkezelési szabályzat a http://www.bud.hu/english/passengers/contact/privacy_policy linken érhető el angol, illetve a http://www.bud.hu/utazas/kapcsolat/adatkezelesi_szabalyzat linken magyar nyelven.

9.2 A szolgáltató parkolóhelyeinek foglalása, illetve az azokért történő díjfizetés kapcsán az ügyfél köteles megadni nevét, gépjárművének rendszámát, e-mail címét és bankkártya adatait. Ezeket az információkat a szolgáltató saját rendszerében a díjfizetés feldolgozása céljából felhasználja, majd a foglalás befejeztét követő 1 éven belül törli, kivéve amennyiben az ügyfél újabb, ebben az időpontban még érvényes foglalást bonyolít (a bankkártya-adatok kivételével, a 3.5 pontnak megfelelően). A foglalási munkafolyamat megszakítása esetén adatok tárolására nem kerül sor.

9.3 Az adatok a foglalás lebonyolításához szükségesek, azonban az ügyfélnek bármikor lehetősége van megszakítani a foglalási munkafolyamatot, amennyiben a kért adatokat nem kívánja megadni.

9.4 A megadott adatokat a szolgáltató a foglalás feldolgozásán kívül semmilyen más célra nem használja fel, azokat harmadik személyek részére nem adja át, a bankkártya-adatok kivételével, melyeket a szolgáltató a kifizetés feldolgozása céljából átad az OTP Bank Nyrt. részére.

9.5 Az ügyfél mindenkor jogosult adataihoz hozzáférni, illetve pontatlan vagy félrevezető adatait javítani vagy törölni.

9.6 A személyes adatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a fenti 1.10 pontban meghatározott elérhetőségekre lehet megküldeni.

10. IRÁNYADÓ JOG

A jelen ÁSZF értelmezése, illetve a szolgáltató és az ügyfél jogai és kötelezettségei kapcsán felmerülő bármilyen kérdés tekintetében a magyar jog az irányadó.

11. JOGVITÁK RENDEZÉSE

A jelen szolgáltatással, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, felmondásával, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező esetleges viták eldöntésére kizárólag a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak.

12. IRÁNYADÓ NYELV

A jelen ÁSZF angol és magyar nyelven készült. A két változat közötti bármilyen ellentmondás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.
 P Foglaljon online és
parkoljon olcsóbban!
Terminál:
Behajtás:
Kihajtás:
Akciós kód:
 TOVÁBB Visszatérő vásárló
Foglalások kezelése

Reptéri okosparkolás

Reptéri okosparkolás

Hiszitek vagy sem, a reptéren parkolni megéri. Parkolóink kihasználtsága egyre nagyobb, és egyre több ember érzi úgy, hogy érdemes saját autóval érkezni ide. Ez nagyrészt az online parkolás-foglalási rendszernek, de a biztonságnak és a mindig megújuló kínálatnak is köszönhető. Tovább »